Ban chấp hành hiệp hội
[24/05/2017 10:48:02]

 

TS. Nguyễn Văn Tựu

Chủ tịch Hiệp hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TW 

DS. Trần Đức Chính

Phó Chủ tịch thường trực - Tổng thư ký.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Chính Trị - Trường ĐH Dược Hà Nội; Nguyên Thư ký lĩnh vực Chính sách và Quản lý thuốc - Bộ Y tế; Nguyên Trưởng Phòng Quản lý thông tin thuốc, Trưởng phòng quản lý Kinh doanh dược - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

DS.Nguyễn Quý Sơn

Phó Chủ tịch Hiệp hội

đánh đề onlineChủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược VIệt Nam

DS.Trần Thị Đào

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

 

Bà Huỳnh Thị Lan

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

đánh đề onlineChủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar

đánh đề onlineÔng Huỳnh Tấn Nam

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pymepharco

 

Bà Phan Thị Minh Tâm

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Tổng giám đốc Công ty CP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI KHÓA V

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ HH

1

đánh đề onlineÔng Nguyễn Văn Tựu

Tiến sĩ dược học, chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Chủ tịch

2

đánh đề onlineÔng Trần Đức Chính

đánh đề onlinePhó Chủ nhiệm bộ môn khoa học chính trị - Trường đại học Dược Hà Nội; nguyên Trưởng phòng quản lý kinh doanh, nguyên Trưởng hòng thông tin quảng cáo, nguyên thư ký lĩnh vực chính sách Dược- Cục Quản lý Dược.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký

3

đánh đề onlineÔng Nguyễn Quý Sơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam

đánh đề onlinePhó chủ tịch

4

Bà Trần Thị Đào

đánh đề onlineChủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

đánh đề onlinePhó chủ tịch

5

Bà Huỳnh Thị Lan

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar

đánh đề onlinePhó Chủ tịch

6

Ông Huỳnh Tấn Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pymepharco.

đánh đề onlinePhó chủ tịch

7

Bà Phan Thị Minh Tâm

đánh đề onlineChủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco- Tenamyd

đánh đề onlinePhó chủ tịch

8

Bà Trần Thị Thư Nguyên Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

đánh đề onlineChánh văn phòng

9

Ông Nguyễn Chí Linh

đánh đề onlineTổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

Ủy viên BCH.
Trưởng Ban kiểm tra

10

đánh đề onlineÔng Đỗ Ngọc Sơn

đánh đề onlineTổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Ủy viên

11

đánh đề onlineÔng Phùng Minh Dũng

đánh đề onlineTổng giám đốc Công ty CP Dược TW Mediplantex

Ủy viên

12

Ông Nguyễn Doãn Liêm

đánh đề onlineGiám đốc Công ty dược phẩm Trung ương I

đánh đề onlineỦy viên

13

Ông Trần Túc Mã

đánh đề onlineTổng giám đốc Công ty CP Traphaco

Ủy viên

14

đánh đề onlineBà Nguyễn Thị Hương

Phó TGĐ Công ty CP Armephaco kiêm GĐ Công ty TNHH MTV 120- Armepharco

Ủy viên

15

đánh đề onlineÔng Nguyễn Bá Lai

Phó TGĐ Công ty CP Dược phẩm Hà Tây

Ủy viên BCH.
đánh đề onlinePhó trưởng Ban kiểm tra

16

đánh đề onlineBà Nguyễn Thị Tú Anh

đánh đề onlineTổng giám đốc Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.

Ủy viên

17

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Công ty CP Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh(QUANIPHARCO)

Ủy viên

18

đánh đề onlineÔng Lê Hồng Phúc

đánh đề onlineChủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP  Dược Hà Tĩnh

Ủy viên

19

đánh đề onlineBà Phạm Thị Xuân Hương

đánh đề onlineTổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladophar.

đánh đề onlineỦy viên

20

Bà Đỗ Thị Nga

Tổng giám đốc Công ty CP Dược Đồng Nai

đánh đề onlineỦy viên

21

đánh đề onlineÔng Lê Văn Sơn

đánh đề onlineChủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương II.

Ủy viên

22

đánh đề onlineÔng Trần Việt Trung

đánh đề onlineTổng Giám đốc Công ty CP dược phẩm dược liệu PHARMEDIC

Ủy viên

23

đánh đề onlineÔng Lê Việt Hùng

đánh đề onlineTổng giám đốc công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn-Sapharco

đánh đề onlineỦy viên

24

Ông Đoàn Duy Khương

đánh đề onlinePhó Tổng giám đốc Công ty CP dược Hậu Giang

đánh đề onlineỦy viên

25

đánh đề onlineÔng Phạm Quang Bình

đánh đề onlineChủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CPDP Tipharco

đánh đề onlineỦy viên